Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Luyện Tập : Hình Trụ

 - Người đăng: Sóc Nhỏ  Xem: 3298 


Thivao10 giới thiệu Đáp án các bài tập Luyện tập về Hình trụ

Bài 4. Một hình trụ có đáy là 7 cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

(A) 3,2 cm;            (B) 4,6 cm;             (C) 1,8 cm;

(D) 2,1 cm;            (E) Một kết quả khác.

Giải:

Ta có : Sxq= 352 cm2, r = 7cm

Từ công thức Sxp: 2πrh suy ra h=  

=> h=  = 8 (cm)

 Vậy chon e. 

Bài 5. Điền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Hình

Bán kính đáy (cm)

Chiều cao

(cm)

Chu vi đáy

(cm)

Diện tích đáy (cm2)

Diện tích xung quanh (cm2)

Thể tích

(cm3)

 

 

1

10

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Giải:

Dòng 1: chu vi của đường tròn đáy: C= 2πr = 2π.

DIện tích một đáy: S = πr= π

Diện tích xung quanh: Sxq= 2πrh = 20π

Thể tích: V = Sh = 10π

Dòng 2 tương tự dòng 1

Dòng 3: Bán kính đáy: C = 2πr => r = 

Hình

Bán kính đáy (cm)

Chiều cao

(cm)

Chu vi đáy

(cm)

Diện tích đáy (cm2)

Diện tích xung quanh (cm2)

Thể tích

(cm3)

 

1

10

 2π

π 

 20π

10 π 

5

4

 10π

25π 

40π 

100π 

8

 4π

32π 

32π 


 

Bài 6. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314 (cm2).

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai).

Giải: 

Ta có Sxq= 2πrh = 314 (cm2)

 r

=> r ≈ 7,07

Thể tích của hình trụ: V = πr2h = 3,14. 7,07≈ 1109,65 (cm3)

Bài 7  Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m. đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào  một ống giấy cứng dạng hình hộp(h82). Tính diện tích phần cứng dùng để làm hộp.

(Hộp mở hai đầu, không tính lề và mép dán).

Giải:

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao là 1,2m = 120 cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp:

Sxq = 4.(4.120) = 1920 (cm2)

Bài 8. Cho hình chữ nhật ABCD (AB  = 2a, BC = A). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích V1; quang  BC thì được hình trụ có thể tích V2. Trong các đẳng thức sau đây, hãy chọn đẳng thức đúng.

(A) V1 = V2 ;                      (B) V1= 2V2 ;                        (C) V= 2V1

(D) V2= 3V1                      (E) V1 = 3V2

Giải:

Quay quanh AB thì ta có r = a, h= 2a.

nên V1 = πr2h = π.a2.2a = 2πa3

Quay quanh BC thì ta có r = 2a, h = a

nên V2 = πr2h = π(2a)2.a = 4πa3

Do đó 2V1 = V2

Vậy chọn C

Bài 9. Hình 83 là mình hình trụ cùng với hình khai triển của nó kém theo kích thước.

Hãy điền vào các chỗ trống ... và các ô trống trong những cụm từ hoặc các số cần thiệt.

Giải:


 

Bài 11 Người ta nhấm chím hoàn toàn một tượng đã nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ(h84). Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8 cm2 . Nước trong lọ dâng lên 8,5 mm. hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?

Giải

Thể tích của tượng đá bằng thể tích của hình trụ có diện tích đáy là 12,8 cm2 và chiều cao bằng 8,5 mm = 0,85 cm vậy:

V = S.h = 12,8.0,85 = 10,88 cm3

Bài 12. Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Hình

 Bán kính đáy

Đường kính đáy

Chiều cao

Chu vi đáy

Diện tích đáy

Diện tích xung quanh đáy

Thể tích

 

25 mm

 

7 cm

 

 

 

 

 

6 cm

1 m

 

 

 

 

5 cm

 

 

 

 

 

1 l

Giải:

Tương tự bài 5, ta được bảng sau:

Hình

 Bán kính đáy

Đường kính đáy

Chiều cao

Chu vi đáy

Diện tích đáy

Diện tích xung quanh đáy

Thể tích

 

25 mm

 7 cm

7 cm

 15,7 cm

 19,63 cm2

 109,9 cm2

  137.38cm3

 3cm

6 cm

1 m

 18,84 cm

 28,26 cm

 1884 cm2

 2826 cm3

5 cm

 10  cm

 12,74 cm

 31,4 cm

 78,50 cm2

 400,04 cm2

1 l

Bài 13 Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tấm kim loại dày 2 cm, đáy của nó là hình vuông có cạnh 5cm. Đường kính của mủi khoan là 8mm. Hỏi thể tích phần còn lại của tấm kim loại là bao nhiêu?

Giải:

Bán kính đáy của hình trụ (lỗ khoan) 4mm. Tấm kim loại dày 2cm ( 20mm) chính là chiều cao của hình trụ. Thể tích một lỗ khoan hình trụ là V1 = π.16.20 ≈ 1005 (mm3). Thể tích của bốn lỗ khoan là V4  = 4V1 ≈ 4,02 (cm3).

Thể tích của tấm kim loại là:

V = 5.5.2 = 20 (cm2)

 


 
 

  Ý kiến bạn đọc

 

Bài viết khác

Tìm kiếm đề thi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây