Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 - 2017

Thứ năm - 24/11/2016 03:22

Thivao10.net giới thiệu Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 2017 có đáp án cho các em ôn tập hiệu quả.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

 

 

(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC

Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa học

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

 

 

Câu 1. (2 điểm)

1. Theo quy ước, quặng đồng với thành phần phần trăm khối lượng của Cu trên 3% gọi là quặng giàu, từ 3% đến 1% gọi là quặng trung bình, dưới 1% gọi là quặng nghèo. Hỏi các quặng đồng cho dưới đây thuộc loại nào: quặng halcopirit chứa 6% khối lượng CuFeS2, quặng halcozin chứa 4% khối lượng Cu2S và quặng malachit chứa 5% khối lượng CuCO3.Cu(OH)2 còn lại là tạp chất không chứa đồng?

2. Cho nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. X là hợp chất khí của R với hiđro, trong X nguyên tố R chiếm 94,12% về khối lượng. X thỏa mãn các phương trình hóa học sau: 

Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc

Xác định công thức phân tử chất X và hoàn thành hai phương trình hóa học trên.

3. Trong nông nghiệp người ta sử dụng các loại phân bón hoá học là phân kali (KCl), phân đạm (NH4NO3) và phân supephotphat kép [Ca(H2PO4)2]. Hãy chọn một hóa chất để phân biệt ba loại phân bón trên.

 

Câu 2. (2 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn số mol như nhau của 3 hiđrocacbon A, B, C thu được lượng CO2 như nhau và tỉ lệ số mol H2O và CO2 của A, B, C tương ứng bằng 0,5; 1,0 và 1,5.

  a) Xác định công thức phân tử và gọi tên A, B, C.

  b) Hỗn hợp X gồm một ankan và một anken có cùng số mol. Đốt cháy hỗn hợp X thì thu được a mol H2O và b mol CO2. Hỏi tỉ lệ T = a/b có giá trị trong khoảng nào?

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no, mạch hở X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2, sau hấp thụ dung dịch bị vẩn đục. Cho Na vào 0,1 mol X thì sau một thời gian phản ứng thu được 1,68 lít H2 (đktc). Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X.

Câu 3. (1 điểm)

     Cho m gam hỗn hợp A gồm kim loại kiềm X và kim loại Y thuộc nhóm IIA (X và Y thuộc cùng một chu kỳ) vào nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho m gam hỗn hợp A tan hoàn toàn trong 300 ml dung dịch H2SO4 1M dư, thu được 2V lít H2 (đktc) và dung dịch F chứa ba chất tan có số mol bằng nhau. Xác định X, Y và m.

 

Câu 4. (1,5 điểm)

     Đồng thau là một hợp kim phổ biến của đồng với kẽm được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống để làm đồ trang trí, thiết bị điện hoặc chế tạo các nhạc cụ... Lấy một mẫu hợp kim đồng thau chia thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Hòa tan bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thấy còn lại 1,0 gam chất rắn không tan.

Phần 2: Luyện thêm 4,0 gam Al vào thì thu được mẫu hợp kim B trong đó phần trăm khối lượng của Zn nhỏ hơn 33,3% so với phần trăm khối lượng Zn trong mẫu hợp kim ban đầu.

  a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của Cu trong mẫu đồng thau, biết rằng khi ngâm mẫu hợp kim B vào dung dịch NaOH thì sau một thời gian khí bay ra vượt quá 6,0 lít (ở đktc).

  b) Từ hợp kim B, muốn có hợp kim C chứa thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại tương ứng là 20,0% Cu; 50,0% Zn và 30,0% Al thì phải luyện thêm các kim loại với lượng nhỏ nhất là bao nhiêu gam? 

 

Câu 5. (2,0 điểm)

Tiến hành hai thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: Lên men 10 gam tinh bột để điều chế ancol etylic với hiệu suất mỗi giai đoạn là 90% thu được x mol CO2.

+ Thí nghiệm 2: Lên men 45 gam tinh bột để điều chế ancol etylic với hiệu suất mỗi giai đoạn là 90% thu được y mol CO2.

Hấp thụ hết x mol CO2 vào V ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 2a gam kết tủa, còn khi hấp thụ hết y mol CO2 vào V ml dung dịch Ba(OH)2 1M thì thu được 3a gam kết tủa.

  a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

  b) Xác định x, y, V.

  c) Tính khối lượng dung dịch rượu etylic 450 thu được ở thí nghiệm 2 biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml và khối lượng riêng của nước là 1,0 g/ml.

 

Câu 6. (1,5 điểm)

Hỗn hợp M gồm một ancol X và một axit cacboxylic Y đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam M thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam M với xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%).

 a) Tính giá trị của m.

 b) Tiến hành este hóa 1 mol ancol X với 1 mol axit Y. Sau mỗi lần 2 giờ, lấy hỗn hợp phản ứng để xác định lượng axit còn lại. Kết quả thu được cho ở bảng sau:

Thời gian (giờ)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Axit còn lại (mol)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Vẽ đồ thị biểu diễn sự biến thiên của số mol axit Y theo thời gian và dựa vào đồ thị hãy tính khối lượng este lớn nhất thu được?

————HẾT————

 

Đáp án đề thi

Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc

 


 
 

  Ý kiến bạn đọc

Xem thêm đề thi về:
 

Các đề thi của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

 

Đề thi khác cùng môn Môn Hóa học

Tìm kiếm đề thi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây