Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên đại học Vinh năm 2015 - 2016

Thứ năm - 11/05/2017 08:34

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên đại học Vinh năm 2015 2016 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

     ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH

VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM 2015

Môn thi: Hóa học

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu I (1,0 điểm + 1,0 điểm)

 

1.  Cho lần lượt từng chất: Fe, BaCO3, Al2O3, KOH vào lần lượt các dung dịch: NaHSO4, AgNO3. Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra.

2. Thực hiện các thí nghiệm: Nung KMnO4 ở nhiệt độ cao thu được khí A; cho dung dịch HCl tác dụng với dung dịch KMnO4 thu được khí B; đốt cháy FeS2 trong oxi vừa đủ thu được khí D; cho Zn vào dung dịch HCl thu được khí E.

     a. Xác định công thức hóa học các khí A, B, D, E và viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm nêu trên.

     b. Cho các khí A, B, D, E lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một trong điều kiện thích hợp, hãy viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

 

Câu II (1,0 điểm + 1,0 điểm)

 

1.Viết phương trình hóa học thực hiện biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

 

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên

 

2. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các lọ riêng biệt mất nhãn có chứa các dung dịch và chất lỏng: Dung dịch glucozơ; dung dịch saccarozơ; dung dịch axit axetic; rượu etylic; chất béo; benzen. Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

 

Câu III (1,5 điểm + 1,0 điểm + 0,5 điểm)

 

1. Hỗn hợp khí X gồm C2H4, CO2 và SO2. Lấy 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí X cho qua dung dịch NaOH dư thấy có 0,336 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra. Khi lấy 0,672 lít (đktc) khí X đi qua nước brom dư, sau phản ứng hoàn toàn thì có 3,2 gam brom tham gia phản ứng. Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra và tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.

2. Hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, CuO. Cho luồng khí H2 đi qua 21,1 gam X đốt nóng một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đem Y tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được chất rắn Z. Hòa tan hoàn toàn Z trong 150 gam dung dịch H2SO4 83,3% đun nóng, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 1,12 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch T có chứa 36 gam muối. Hãy:

     a. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.

     b. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch T.

3. Thêm dần dung dịch KOH 33,6% vào 40 ml dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,25 gam/ml) đến khi trung hòa vừa hết axit thu được dung dịch A. Đưa A về 0oC thấy tách ra 20,55 gam tinh thể X và dung dịch còn lại có nồng độ 19,07%. Xác định công thức của tinh thể X.

 

Câu IV (1,5 điểm + 1,5 điểm)

 

1. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A và B có công thức lần lượt là CnH2n và CnH2n-2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X thu được CO2 và H2O, trong đó oxi chiếm 76,836% về khối lượng.

     a. Hãy xác định các công thức phân tử có thể của A và B.

     b. Biết rằng trong hỗn hợp X hai hiđrocacbon A, B có số mol bằng nhau. Lấy 0,1 mol X đi chậm qua dung dịch chứa 20 gam brom thì không có khí thoát ra và thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Tính khối lượng mỗi chất trong Y.

2. Hỗn hợp A chứa hai hợp chất hữu cơ X, Y (có cùng phân tử khối) lần lượt có công thức CnH2n + 1OH và CmH2m + 1COOH. Lấy 6 gam A cho tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Nếu lấy 0,2 mol A thì tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Hãy:

     a. Xác định công thức cấu tạo của X và Y.

     b. Tính khối lượng mỗi chất trong 6 gam A.

 

Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24; Al = 27; S = 32;  K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Br =80.

====================HẾT====================

  Tải về đáp án đính kèm  dap-an-de-thi-tuyen-sinh-lop-10-chuyen-hoa-chuyen-dai-hoc-vinh-nam-hoc-2015-2016.docx

 
 

  Ý kiến bạn đọc

Xem thêm đề thi về:
 

Các đề thi của Sở GD&ĐT Nghệ An

 

Đề thi khác cùng môn Môn Hóa học

Tìm kiếm đề thi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây