Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Môn Sinh học

Tổng hợp các tài liệu thi vào lớp 10 môn sinh

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 45-46: Thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 45-46: Thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 9: Quần thể sinh vật  

Giải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 9: Quần thể sinh vật được thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 47: Quần thể sinh vật  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 47: Quần thể sinh vật được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 145 SGK Sinh lớp 9: Quần thể người  

Giải bài tập trang 145 SGK Sinh lớp 9: Quần thể người được thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 48: Quần thể người  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 48: Quần thể người được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 149 SGK Sinh 9: Quần xã sinh vật  

Giải bài tập trang 149 SGK Sinh lớp 9: Quần xã sinh vật được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 49: Quần thể xã sinh vật  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 49: Quần thể xã sinh vật được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 153 SGK Sinh lớp 9: Hệ sinh thái  

Giải bài tập trang 153 SGK Sinh lớp 9: Hệ sinh thái được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 50: Hệ sinh thái  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 50: Hệ sinh thái được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập Sinh học 9 Bài 51 - 52: Thực hành Hệ sinh thái  

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 51-52: Thực hành hệ sinh thái được thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng hướng dẫn giải bài tập Sinh học 9 này sẽ hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 51-52: Thực hành hệ sinh thái  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 51-52: Thực hành hệ sinh thái được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập Sinh học 9 nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 160 SGK Sinh lớp 9: Tác động của con người đối với môi trường  

Giải bài tập trang 117 SGK Sinh lớp 9: Tác động của con người đối với môi trường được thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 53: Tác động của con người đối với môi trường  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 53: Tác động của con người đối với môi trường được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 165 SGK Sinh lớp 9: Ô nhiễm môi trường  

Giải bài tập trang 165 SGK Sinh lớp 9: Ô nhiễm môi trường được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về ô nhiễm môi trường trong chương trình học môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 54: Ô nhiễm môi trường  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 54: Ô nhiễm môi trường được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 169 SGK Sinh lớp 9: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)  

Giải bài tập trang 169 SGK Sinh lớp 9: Ô nhiễm môi trường được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về ô nhiễm môi trường trong chương trình học môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 56-57: Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 56-57: Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 177 SGK Sinh lớp 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên  

Giải bài tập trang 177 SGK Sinh lớp 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiênđược Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về cách sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên trong chương trình học môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Tìm kiếm đề thi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây