Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Đề vào trường chuyên

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 trường chuyên qua các năm của tất cả các tỉnh thành

Đáp án đề thi môn Vật Lý vào lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021

Đáp án đề thi môn Vật Lý vào lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021  

Dưới đây là Đáp án đề thi môn Vật Lý vào lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021, các học sinh cùng tham khảo!

Đáp án đề thi Tiếng Anh không chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021

Đáp án đề thi Tiếng Anh không chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021  

Dưới đây là Đáp án đề thi Tiếng Anh không chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021, các học sinh cùng tham khảo!

Đáp án đề thi môn Văn không chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021

Đáp án đề thi môn Văn không chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021  

Dưới đây là Đáp án đề thi môn Văn không chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021, các học sinh cùng tham khảo.

Đáp án đề thi môn Toán không chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán không chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021  

Dưới đây là đề thi và đáp án môn Toán không chuyên thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021, các học sinh cùng tham khảo

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên (vòng 2) trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên (vòng 2) trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2021  

Dưới đây là Lời giải đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên (vòng 2) cảu trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2021, các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chung (vòng 1) trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chung (vòng 1) trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2021  

Đề thi vào lớp 10 môn Toán vòng 1 (toán chung) của trường chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2021 được đánh giá là cơ bản, quen thuộc. Sau đây là gợi ý lời giải các thầy cô và học sinh cùng tham khảo.

Đáp án đề môn Vật Lý thi vào lớp 10 trường Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2021

Đáp án đề môn Vật Lý thi vào lớp 10 trường Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2021  

Thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội phải làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn dành cho tất cả thí sinh và môn chuyên tương ứng với từng lớp chuyên. Dưới đây là đề thi và lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Lý của nhà trường.

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Sinh học Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Sinh học Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021  

Dưới đây là đề thi và đáp án đề thi chuyên môn Sinh học vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021.

Đáp án đề thi vao lớp 10 chuyên Tin học Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021

Đáp án đề thi vao lớp 10 chuyên Tin học Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021  

Dưới đây là Lời giải đề chuyên Tin học thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa học Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa học Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021  

Dưới đây là Đề thi và Đáp án tham khảo môn Hóa học thi chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021.

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lý Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lý Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021  

Sau đây là Đề thi và hướng dẫn giải cho Đề thi chuyên môn Vật Lý, thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021.

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2021  

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) phải thi 3 môn không chuyên bắt buộc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 7 môn chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh. Sau đây là đề thi và gợi ý đáp án môn thi Tiếng Anh chuyên năm 2021

Đáp án đề thi môn Văn chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021

Đáp án đề thi môn Văn chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021  

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) phải thi 3 môn không chuyên bắt buộc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 7 môn chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh. Đề chuyên văn năm 2021 được đánh giá là vừa tầm và thú vị với học sinh.

Đáp án đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2021  

Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trường đầu tiên của cả nước tổ chức thi vào lớp 10 năm 2021. Thí sinh dự thi 3 môn không chuyên bắt buộc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 7 môn chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh. Đề chuyên toán năm nay theo đánh giá là khá khó, có tính phân loại học sinh cao.

Đáp án Đề thi Toán vòng 2 vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021

Đáp án Đề thi Toán vòng 2 vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021  

Bài thi toán vòng 2 năm nay được đánh giá là độ khó cao và kiến thức khá nặng so với học sinh cấp THCS. Bài thì kéo dài trong 150 phút. Đây là bài thi quan trọng có tính quyết định với các thí sinh có nguyện vọng vào lớp chuyên Toán do điểm được nhân hệ số 2.

Đề thi và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 chuyên Toán của Hà Nội năm 2021

Đề thi và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 chuyên Toán của Hà Nội năm 2021  

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Toán của Hà Nội nhiều năm qua được đánh giá cao về độ khó, khả năng phân loại thí sinh. Đề thi năm nay cũng khá hợp lý, không đánh đố nhưng cũng không dễ đạt điểm cao.

Đáp án Đề thi chuyên môn Vật Lý vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2021

Đáp án Đề thi chuyên môn Vật Lý vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2021  

Đây là đề thi dành cho những thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên Lý các trường chuyên, trường có lớp chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội. Đề thi năm 2021 được đánh giá có tính thực tế nhiều hơn các năm trước.

Đáp án Đề thi Toán chung vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021

Đáp án Đề thi Toán chung vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021  

Điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2, không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Đề thi Toán chung (vòng 1) Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2021 được đánh giá thú vị, bài hình học 'đẹp mắt', độ khó tương đương đề thi chuyên vào lớp 10 của nhiều địa phương.

Đề thi và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 chuyên Toán tại Hà Nội năm 2021

Đề thi và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 chuyên Toán tại Hà Nội năm 2021  

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán ở Hà Nội năm 2021 phân loại tốt học sinh. Các thí sinh sẽ làm tốt các câu 1, 2, 4a, 4b; mức khó hơn chút là 3, 4c, 5a và câu khó nhất là 5b.

Đề thi và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin tại Hà Nội năm 2021

Đề thi và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin tại Hà Nội năm 2021  

Đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin năm 2021 ở Hà Nội được đánh giá là nhẹ nhàng hơn so với năm trước, dự báo điểm chuẩn cao.

Tìm kiếm đề thi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây