Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Môn Sinh học

Tổng hợp các tài liệu thi vào lớp 10 môn sinh

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 35: Ưu thế lai  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 35: Ưu thế lai được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 107 SGK Sinh lớp 9: Các phương pháp chọn lọc  

Giải bài tập trang 107 SGK Sinh lớp 9: Các phương pháp chọn lọc được thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 36: Các phương pháp chọn lọc  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 36: Các phương pháp chọn lọc được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 111 SGK Sinh lớp 9: Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam  

Giải bài tập trang 111 SGK Sinh 9: Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam   

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 38: Thực hành tập dượt thao tác giao phấn  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 38: Thực hành tập dượt thao tác giao phấn được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 39: Thực hành tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 39: Thực hành tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 117 SGK Sinh lớp 9: Ôn tập phần di truyền và biến dị  

Giải bài tập trang 117 SGK Sinh lớp 9: Ôn tập phần di truyền và biến dị được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị được thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 121 SGK Sinh lớp 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái  

Giải bài tập trang 121 SGK Sinh lớp 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái được thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 124, 125 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật  

Giải bài tập trang 124, 125 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 129 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật  

Giải bài tập trang 129 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 134 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật  

Giải bài tập trang 134 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật  

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học môn Sinh học 9 của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Tìm kiếm đề thi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây