Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Bài 48: Luyện tập Rượu etylic, axit axetic và chất béo

 - Người đăng: Sóc Nhỏ  Xem: 4971 


Sau đây là những bài tập về rượu và chất béo, cùng đọc và giải những bài tập để ôn luyện lại lý thuyết và tính chất hóa học của chúng nhé!

Luyện tập Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Đầu tiên là những bài nói về tính chất hóa học, phân tử thành phần của rượu etylic, axit axetic và chất béo:

1. Một hợp chất hữu cơ được tạo bởi các nguyên tố C, H và O có một số tính chất như sau: - Chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước. - Tác dụng với natri giải phóng khí hiđro, tham gia phản ứng hóa este, không tác dụng với dung dịch NaOH. Hợp chất đó có công thức nào sau đây:

    CH3COOC2H5

    C2H5OH

    CH3COOH

    CH3−O−CH3

2. Có ba lọ mất nhãn đựng một trong các dung dịch sau: glucozơ, rượu etylic, axit axetic. Hai hóa chất để nhận biết được chất chứa trong từng lọ là:

    Quỳ tím và dung dịch AgNO3 trong NH3

    Dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3

    Quỳ tím và natri

    Na và dung dịch AgNO3 trong NH3

3. Phân tử axit axetic có tính chất axit vì:

    có hai nguyên tử oxi.

    có nhóm -OH.

    có nhóm C=O.

có nhóm -OH kết hợp với nhóm C=O tạo thành nhóm -COOH.

Và tiếp theo là chúng ta đi giải bài tập tính toán dựa vào các công thức và tính chất hóa học của rượu etylic, axit axetic và chất béo

4. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí. Vậy thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2,3 g rượu etylic là:

    18,6 lít

    84 lít

    16,8 lít

    48 lít

5. Axit axetic có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau: C2H5OH , Na2CO3 , Zn, Cu?

    Na2CO3 , Zn, Cu

    C2H5OH , Na2CO3 , Zn

    C2H5OH , Na2CO3

    Na2CO3 , Zn

6. Đun 8,9 kg (C17H35COO)3C3H5 với một lượng dư NaOH. Tính lượng xà phòng bánh thu được, nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn và trong xà phòng có chứa 60% khối lượng C17H35COONa.

    16 kg

    6,12 kg

    21,42 kg

    15,3 kg

7. Có ba lọ chứa các dung dịch sau: rượu etylic, glucozơ và axit axetic. Có thể dùng các thuốc thử nào sau đây để phân biệt?

    Giấy quỳ tím và Na

    Tất cả đều đúng

    Na và AgNO3 /NH3

    Giấy quỳ tím và AgNO3 /NH3

8. Trong điều kiện có xúc tác, V lít etilen (đktc) hợp nước thành rượu etylic, lượng rượu thu được tác dụng hết với Na tạo thành 11,2 lít H2 (đktc). Thể tích V của etilen là:

    22,4 lít

    Không xác định được

    33,6 lít

    11,2 lí

9. Một hợp chất hữu cơ có các tính chất sau: Làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng được với một số kim loại, oxit bazơ, muối cacbonat. Phân tử hợp chất đó có chứa nhóm nào sau đây?

    -OH

    −CH3

    -CH=O

    -COOH

10. Đốt 5,8 g một hợp chất hữu cơ A thì thu được 13,2 g khí CO2 và 5,4 g hơi nước. Biết khối lượng phân tử của A là 58 đvC. Công thức phân tử của A là:

    C2H4O

    C2H2O

    C2H3O

    C3H6O

11. Cho 100 ml dung dịch CH3COOK tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl để thu được 12g CH3COOH . Nồng độ mol ban đầu của dung dịch CH3COOK và dung dịch HCl lần lượt là:

    Đều là 1M

    1M và 2M

    Đều là 2M

    2M và 1M

Sau khi giải một số bài tập trên bạn có thắc mắc gì? Ghi chú những gì không  hiểu ra và liên hệ với trung tâm giasuonline.edu.vn để được giải đáp thắc mắc nhé!

Bây giờ tiếp tục giải một số bài tập nữa về  luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo :

12. Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm axit axetic và rượu etylic, để trung hòa thì cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Thành phần các chất trong hỗn hợp ban đầu là:

    70% và 30%

    72,29% và 27,71%

    81% và 19%

    2,92 % và 27,71%

13. Đốt cháy hoàn toàn 60 ml rượu etylic chưa rõ nồng độ. Sản phẩm sinh ra sục vào nước vôi trong dư, lọc sấy kết tủa thu được 167 g. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml. Nồng độ rượu là:

    50o

    29o

    89o

    80o

14. Khối lượng CuO cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 39 g CH3COOH là:

    25 g

    26g

    21g

    23g

15. Cho lượng dư bột magie vào 50 ml dung dịch axit axetic thấy có 0,28 lít khí thoát ra. Khi cho lượng dư dung dịch axit này vào 14,8 g hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 thu được 3,36 lít khí. Nồng độ mol/l của dung dịch axit axetic là:

    0,05 M

    0,5 M

    0,2 M

    0,1 M

    Ngoài ra còn những bài học miễn phí liên quan tới :

    Bài 45 : Axit axetic

    Bài 44 : Rượu etylic

    Bài 46 : Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

    Bài 47 : Chất béo

    Bài 48 : Luyện tập -Rượu etylic, axit axetic và chất béo

    Bài 50 : Glucozơ

    Bài 51 : Saccarozơ


 
 

  Ý kiến bạn đọc

 

Bài viết khác

Tìm kiếm đề thi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây