Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Đề thi vào lớp 10 Hà Nội

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 của thành phố Hà Nội qua các năm của tất cả các môn

Đề thi năm Năm 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội năm 2015 2016

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội năm 2015 2016 .

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2015 2016

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2015 2016.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN 2015 vòng 1

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN 2015 vòng 1 kèm đáp án.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN 2015 vòng 2

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN 2015 vòng 2.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên AMSTERDAM 2015

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên AMSTERDAM 2015 .

Đề thi vào 10 chuyên hóa Amsterdam năm 2015

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 chuyên hóa Amsterdam năm học 2015 2016.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên DHSP 2015 vòng 2

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên DHSP năm 2015.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên DHSP vòng 1 năm 2015

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên DHSP vòng 1 năm 2015.

Đề thi đáp án môn tiếng Anh vào 10 chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2015 - 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi đáp án môn tiếng Anh vào 10 chuyên Sư Phạm Hà Nội năm học 2015 2016.

Đề thi môn văn chung vào 10 chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2015 - 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi môn văn chung vào 10 chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2015 2016.

Đề thi tiếng Anh chung vào 10 chuyên Sư Phạm năm 2015 - 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi tiếng Anh chung vào 10 chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2015 2016.

Đề thi môn hóa vào chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2015 - 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi môn hóa vào chuyên Sư phạm Hà Nội năm học 2015 2016.

Đề thi tiếng Anh vào chuyên Ngoại Ngữ năm 2015 - 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi tiếng Anh vào chuyên Ngoại Ngữ năm 2015 2016 cho các em tham khảo.

Đề thi Ngữ văn vào chuyên Ngoại Ngữ năm 2015 - 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi Ngữ văn vào chuyên Ngoại Ngữ năm học 2015 2016. Chúc các em ôn thi tốt.

Đề thi đáp án vào 10 chuyên Ngoại Ngữ môn toán năm 2015 - 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi đáp án vào 10 chuyên Ngoại Ngữ môn toán năm học 2015 2016 cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2014

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014 - 2015

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi vào 10 môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014 - 2015

Đề thi vào 10 môn Văn của Hà Nội năm 2014 - 2015

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn Văn của Hà Nội năm 2014 - 2015

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014 - 2015

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi vào 10 môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014 - 2015

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2014 - 2015

THIVAO10.VN GIỚI THIỆU ĐỀ THI - ĐÁP ÁN MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2014 - 2015. ĐÁP ÁN ĐỀ THI BAO GỒM 2 FILE ĐÃ ĐƯỢC THỂ HIỆN ĐẦY ĐỦ TRÊN WEBSITE HOẶC BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN TẢI VỀ MÁY.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội - chuyên Ngữ năm 2014

thivao10.net giới thiệu đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Ngữ năm 2014 2015.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2014 2015

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2014 2015.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội - chuyên KHTN năm 2014 2015 vòng 2

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2014 2015.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Đại học Sư phạm 2014 2015 vòng 2

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Đại học Sư phạm 2014 2015 vòng 2 dành cho chuyên toán tin .

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2014 2015 vòng 1

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2014 2015 vòng 1.

Đề thi vào lớp 10 môn Lý chuyên DHSP 2014

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Lý chuyên DHSP 2014.

Đề thi vào 10 THPT chuyên môn hóa năm học 2014 2015

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 THPT chuyên môn hóa năm học 2014 2015 thành phố Hà Nội kèm đáp án gợi ý.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên KHTN năm 2014 - 2015

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên KHTN năm 2014 2015 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo và ôn tập.

Đề thi năm Năm 2013

Đề thi vào 10 môn Văn của Hà Nội năm 2013 - 2014

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn Văn của Hà Nội năm 2013 - 2014

Đáp án đề thi Môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội từ năm 2013 đến 2014

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi Môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội từ năm 2013 đến 2014

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Văn Chuyên của Hà Nội năm 2013

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Văn Chuyên của Hà Nội năm 2013

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2013 - 2014

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi vào 10 môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2013 - 2014

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN NĂM 2013 - 2014

THIVAO10.VN GIỚI THIỆU ĐỀ THI - ĐÁP ÁN MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN HÀ NỘI NĂM 2013 - 2014. ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐÃ ĐƯỢC THỂ HIỆN ĐẦY ĐỦ TRÊN WEBSITE, BẠN CÓ THỂ ĐỂ TẢI VỀ MÁY.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 - 2014

THIVAO10.VN GIỚI THIỆU ĐỀ THI - ĐÁP ÁN MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 - 2014. ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐÃ ĐƯỢC THỂ HIỆN ĐẦY ĐỦ TRÊN WEBSITE HOẶC BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN ĐỂ TẢI VỀ MÁY.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN 2013 2014 vòng 2

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN 2013 2014 vòng 2.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2013 vòng 1

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN vòng 1.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên DHSP 2013

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên DHSP 2013 2014.

Đề thi tiếng Anh vào chuyên Ngoại Ngữ năm học 2013 - 2014

Thivao10.net giới thiệu Đề thi tiếng Anh vào chuyên Ngoại Ngữ năm học 2013 2014 cho học sinh tham khảo và ôn luyện.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên KHTN năm 2013 - 2014

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên KHTN, Hà Nội năm 2013 2014 có đáp án ở file đính kèm là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập.

Đề thi năm Năm 2012

Đề thi vào 10 môn Văn của Hà Nội năm 2012 - 2013

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn Văn của Hà Nội năm 2012 - 2013

Đề thi vào 10 môn Văn của trường THPT Lương Thế Vinh năm 2012 - 2013

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn Văn của trường THPT Lương Thế Vinh năm 2012 - 2013

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Văn Chuyên của Hà Nội năm 2012

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Văn Chuyên của Hà Nội năm 2012

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH NĂM 2012 - 2013

THIVAO10.VN GIỚI THIỆU ĐỀ THI - ĐÁP ÁN MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH NĂM 2012 - 2013. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐÃ ĐƯỢC THỂ HIỆN ĐẦY ĐỦ TRÊN WEBSITE BẠN CÓ THỂ XEM HOẶC ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN ĐỂ TẢI VỀ MÁY.

ĐỀ THI VÀO 10 MÔN VĂN CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH NĂM 2012 - 2013

DAYTOT GIỚI THIỆU ĐỀ THI - ĐÁP ÁN MÔN VĂN VÀO LỚP 10 CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH NĂM 2012 - 2013. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐÃ ĐƯỢC THỂ HIỆN ĐẦY ĐỦ TRÊN WEBSITE CÁC BẠN CÓ THỂ XEM HOẶC ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN ĐỂ TẢI VỀ MÁY.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2012 2013

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2012 2013.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2012

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2012.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên đại học Sư phạm 2012 ( vòng 1 )

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên đại học Sư phạm 2012 vòng 1 .

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2012 vòng 2

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2012 vòng 2.

Đề thi năm Năm 2011

Đề thi vào 10 môn Văn của Hà Nội năm 2011 - 2012

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn Văn của Hà Nội năm 2011 - 2012

Đáp án đề thi Môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội từ năm 2011 đến 2012

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi Môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội từ năm 2011 đến 2012

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Văn Chuyên của Hà Nội năm 2011

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Văn Chuyên của Hà Nội năm 2011

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2011 vòng 1

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2011.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2011 vòng 2

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2011 vòng 2.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên ĐHSP năm 2011

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên ĐHSP năm 2011.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Ngữ năm 2011

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Ngữ năm 2011.

Đề thi năm Năm 2010

Đáp án đề thi vào 10 môn Văn của Trường Đại Học Sư Phạm HN năm 2010

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi vào 10 môn Văn của Trường Đại Học Sư Phạm HN năm 2010

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2010 2011

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2010 2011.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên đại học Sư phạm 2010

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên đại học Sư phạm 2010 dành cho chuyên Toán và chuyên Tin.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN 2010 vòng 1

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN năm 2010 vòng 1.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN 2010 vòng 2

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên KHTN 2010 vòng 2.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội năm 2010 2011

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội năm 2010 2011.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Ngữ 2010

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Ngữ 2010.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên KHTN 2010 2011

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên KHTN 2010 2011.

Đề thi năm Năm 2009

Đề thi vào 10 môn Văn của Hà Nội năm 2009 - 2010

Thivao10.net giới thiệu Giới thiệu đề thi - đáp án môn Văn vào lớp 10 của Hà Nội năm 2009 - 2010

Đáp án đề thi vào 10 môn Văn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ HN năm 2009

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi vào 10 môn Văn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ HN năm 2009

Đáp án đề thi vào 10 môn Văn của Trường Đại Học Sư Phạm HN năm 2009

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi vào 10 môn Văn của Trường Đại Học Sư Phạm HN năm 2009

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2008 2009

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2008 2009.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm 2009 2010

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội năm học 2009 2010.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Ams và THPT Chu Văn An 2008 ( vòng 2 )

thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Ams và THPT Chu Văn An 2008 vòng 2 cho chuyên Toán , chuyên Tin.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên ĐHSP 2009 vòng 1

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên ĐHSP 2009 vòng 1.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên ĐHSP 2009 vòng 2

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên ĐHSP 2009 vòng 2.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Ngữ năm 2009

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hà Nội chuyên Ngữ năm 2009.

Đề thi năm Năm 2016

Đề thi vào 10 môn văn chuyên DHSP Hà Nội 2016 2017 đề chung

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn văn chuyên DHSP Hà Nội 2016 2017 đề chung.

Đề thi vào 10 môn toán chung chuyên DHSP 2016 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán chung chuyên DHSP 2016 2017.

Đề thi vào 10 môn toán chung chuyên KHTN Hà Nội 2016 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán chung chuyên KHTN 2016 2017.

Đề thi vào 10 môn toán chuyên KHTN lớp chuyên toán, tin 2016 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán chuyên KHTN lớp chuyên toán, tin 2016 2017.

Đề thi vào 10 môn văn chuyên Ngoại Ngữ 2016 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn văn chuyên Ngoại Ngữ 2016 2017.

Đề thi môn văn vào 10 năm 2016 Hà Nội kèm đáp án.

Đề thi môn văn vào 10 năm 2016 Hà Nội được cập nhật ngay sau buổi thi.

Đáp án đề thi môn toán vào 10 năm 2016 Hà Nội

Đáp án đề thi môn toán vào 10 năm 2016 Hà Nội được cập nhật ngay sau buổi thi.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên DHSP Hà Nội 2016 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên DHSP Hà Nội 2016 2017.

Đề thi vào 10 môn toán chuyên 2016 2017 Hà Nội ( Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An )

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán chuyên 2016 2017 Hà Nội các trường Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An kèm đáp án.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Hà Nội 2016 - 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Hà Nội 2016 2017 kèm đáp án gợi ý.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên KHTN năm 2016 - 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên KHTN năm 2016 2017 cho các em tham khảo và ôn tập hiệu quả.

Đề thi vào 10 môn văn chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn văn chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 2017 có gợi ý cho các em ôn tập và luyện đề.

Đề thi năm Năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn văn Chung Chuyên SP Hà Nội năm 2017 - 2018

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn Chung Chuyên SP Hà Nội năm 2017 2018 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên KHTN năm 2017 2018 vòng 1

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên KHTN năm 2017 2018 vòng 1 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên ĐHSP năm 2017 2018 vòng 1

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên ĐHSP năm 2017 2018 vòng 1 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên ĐHSP năm 2017 2018 vòng 2

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên ĐHSP năm 2017 2018 vòng 2 có đáp án đính kèm là đề thi mới nhất mà thivao10.net giới thiệu đến các em.

Đề thi vào lớp 10 môn văn 2017 2018 Hà Nội

Thivao10.net đã cập nhật Đề thi vào lớp 10 môn văn 2017 2018 thành phố Hà Nội có đáp án gợi ý cho các em tham khảo và đối chiếu kết quả.

Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2017 2018 Hà Nội

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2017 2018 Hà Nội có đáp án cho các em tham khảo. Kì thi đã diễn ra vào ngày 09.06.2016.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2017 2018

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2017 2018 có đáp án cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Hà Nội năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Hà Nội năm 2017 2018 có đáp án ở file đính kèm là đề thi chung của các trường Amsterdam, Chu Văn An.

Đề thi vào 10 môn toán chuyên Hà Nội lớp chuyên tin năm 2017

Đề thi vào 10 môn toán chuyên Hà Nội lớp chuyên tin năm 2017 2018 có đáp án gợi ý đính kèm là đề thi chugn của các trường Amsterdam, Chu Văn An.

Đề thi vào lớp 10 môn Vật lý chuyên KHTN năm 2017 2018

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Vật lý chuyên KHTN, Hà Nội năm 2017 2018 có đáp án gợi ý cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2018

Đề thi vào 10 môn Toán Thành Phố Hà Nội năm học 2018 - 2019 kèm đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán Thành Phố Hà Nội năm 2018-2019 gồm 5 câu hỏi, làm bài trong thời gian 120 phút. Dưới phần đề thi, các thầy cô trong thivao10.net cũng có lời giải chi tiết giúp các bạn học sinh tham khảo và bổ sung thêm kiến thức cho mình!

Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên của Hà Nội năm 2018

Đề Toán chuyên vào 10 năm 2018 được nhiều học sinh đánh giá là nhiều thách thức, khó đạt điểm cao dù cấu trúc không thay đổi nhiều so với năm trước.

Đề thi năm Năm 2019

Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên của Hà Nội năm 2019

Đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Toán Hà Nội năm 2019, (dùng cho thí sinh thi chuyên Toán) có cấu trúc và độ khó tương đương năm 2018, đề gồm 5 bài toán rải đều trên các lĩnh vực đại số, số học, hình học và dạng toán rời rạc. Đề thi có tính phân loại cao, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, một số bài toán phải sử dụng kiến thức lớp dưới để giải.

Đề thi lớp 10 môn Ngữ Văn tại Hà Nội năm 2019 và đáp án gợi ý

Đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019 được đánh giá là dễ, vừa sức, thí sinh tự tin được 8, 9 điểm. Dưới phần đề thi, thivao10.net xin đưa ra phần đáp án gợi ý cho các bạn học sinh cùng tham khảo!

Đáp án đề thi môn Toán lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Đề thi môn Toán lớp 10 tại Hà Nội năm 2019 có độ phân loại cao, nhiều thí sinh không làm tốt phải khóc oà trước cổng trường tuy nhiên cũng có nhiều bạn tự tin đạt điểm cao.

Đề thi năm Năm 2020

Đề thi và Đáp án chính thức môn Toán thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2020

Dưới đây là hướng dẫn chấm và đáp án chính thức của đề thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2020:

Đề thi và Đáp án chính thức môn Văn thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2020

Các câu hỏi đều kiểm tra các kiến thức cơ bản, với những dạng hỏi khá quen thuộc, phân tích tác dụng của phép nối và câu chứa thành phần biệt lập tình thái… Đề văn vào 10 tại Hà Nội năm 2020 được đánh giá là an toàn và vừa sức với các bạn học sinh. Sau đây là đáp án chính thức của đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2020, các thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo!

Đề và đáp án tiếng Anh thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2020

Đề thi tiếng Anh vào 10 năm 2020 của Hà Nội rất hay, khai thác kiến thức quan trọng học sinh đã học trong suốt 4 năm THCS, đặc biệt là lớp 9. Đề thi cũng cung cấp kiến thức văn hóa hấp dẫn cho học sinh ở trong bài đọc hiểu (về vịnh Hạ Long và môi trường). Về cấu trúc, đề thi hoàn toàn trắc nghiệm, khác với năm ngoái có một phần tự luận. Điều này phù hợp với chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo do tác động của Covid-19. Do đề dễ, điểm thi môn tiếng Anh dự đoán sẽ cao hơn năm ngoái. Phổ điểm phổ biến 6,5-7,5. Học sinh khá giỏi có thể đạt 9-10 điểm.

Đề thi và Lời giải đề Toán chuyên vào lớp 10 của Hà Nội năm 2020

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020 của Hà Nội được đánh giá là 'hóc búa' và khó hơn nhiều so với đề thi năm ngoái. Dưới đây là lời giải đề Toán chuyên vào lớp 10 của Hà Nội năm 2020, mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo!

Đáp án và lời giải đề toán chuyên (vòng 2) vào lớp 10 trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2020

Dưới đây là gợi ý lời giải đề toán chuyên (vòng 2) vào lớp 10 trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2020

Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Vật lý của Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2020

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật lý của Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2020 gồm 5 câu hỏi trong 150 phút. Sau đây là gợi ý Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Vật lý của Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2020, mời các bạn học sinh tham khảo!

Đề thi và lời giải môn Toán chuyên (vòng 1) vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2020

Đề chuyên Toán vòng 1 của THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020 khá hay, nhưng không quá khó. Sau đây là Đề thi và lời giải môn Toán chuyên (vòng 1) vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2020.

Đề thi và lời giải môn Toán chuyên (vòng 2) vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2020

Dưới đây là Đề thi và lời giải môn Toán chuyên (vòng 2) vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2020, mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo!

Đề thi và lời giải môn Toán vào lớp 10 Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2020

Dưới đây là đề thi và lời giải môn Toán vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020, mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo!

Lời giải đề Toán vào lớp 10 chuyên Tin của Hà Nội năm 2020

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Tin thuộc các trường THPT chuyên của Hà Nội (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Chuyên Sơn Tây) gồm 5 câu, làm bài trong 150 phút. Cũng giống như Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Toán, đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Tin của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội năm 2020 được đánh giá là khó hơn nhiều so với đề thi năm ngoái.

Đề thi và lời giải môn Sinh chuyên vào lớp 10 trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020

Đề thi Sinh chuyên vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020 không đánh đố, đòi hỏi thí sinh nắm chắc kiến thức nền tảng. Sau đây là đề thi và gợi ý lời giải môn Sinh chuyên vào lớp 10 trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020, mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo!

Lời giải đề Toán trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm 2020

Đề thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) được đánh giá nhẹ nhàng, phù hợp với học sinh thi chuyên Văn, Sử, Địa. Dưới đây là gợi ý lời giải, mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo!

Đề thi năm Năm 2021

Đề chính thức và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2021

Đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2021 gồm 5 bài, được đánh giá nhẹ nhàng hơn so với năm trước, đảm bảo thí sinh làm trong 90 phút.

Đề chính thức và đáp án môn Lịch Sử thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2021

Đề Lịch sử thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm 2021 gồm 30 câu trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong 45 phút.

Đề thi và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin tại Hà Nội năm 2021

Đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin năm 2021 ở Hà Nội được đánh giá là nhẹ nhàng hơn so với năm trước, dự báo điểm chuẩn cao.

Đề thi và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 chuyên Toán tại Hà Nội năm 2021

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán ở Hà Nội năm 2021 phân loại tốt học sinh. Các thí sinh sẽ làm tốt các câu 1, 2, 4a, 4b; mức khó hơn chút là 3, 4c, 5a và câu khó nhất là 5b.

Đáp án Đề thi Toán chung vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021

Điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2, không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Đề thi Toán chung (vòng 1) Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2021 được đánh giá thú vị, bài hình học 'đẹp mắt', độ khó tương đương đề thi chuyên vào lớp 10 của nhiều địa phương.

Đáp án Đề thi chuyên môn Vật Lý vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2021

Đây là đề thi dành cho những thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên Lý các trường chuyên, trường có lớp chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội. Đề thi năm 2021 được đánh giá có tính thực tế nhiều hơn các năm trước.

Đề thi và đáp án môn Toán thi vào lớp 10 chuyên Toán của Hà Nội năm 2021

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Toán của Hà Nội nhiều năm qua được đánh giá cao về độ khó, khả năng phân loại thí sinh. Đề thi năm nay cũng khá hợp lý, không đánh đố nhưng cũng không dễ đạt điểm cao.

Đáp án Đề thi Toán vòng 2 vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021

Bài thi toán vòng 2 năm nay được đánh giá là độ khó cao và kiến thức khá nặng so với học sinh cấp THCS. Bài thì kéo dài trong 150 phút. Đây là bài thi quan trọng có tính quyết định với các thí sinh có nguyện vọng vào lớp chuyên Toán do điểm được nhân hệ số 2.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên (vòng 2) trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2021

Dưới đây là Lời giải đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên (vòng 2) cảu trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2021, các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đáp án đề môn Vật Lý thi vào lớp 10 trường Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2021

Thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội phải làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn dành cho tất cả thí sinh và môn chuyên tương ứng với từng lớp chuyên. Dưới đây là đề thi và lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Lý của nhà trường.

Đề chính thức và đáp án môn Ngữ Văn thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2021

Dưới đây là đề thi chính thức và gợi ý đáp án môn Ngữ Văn thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2021.

Đề chính thức và đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2021

Dưới đây là đề và đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2021. Học sinh làm bài thi trong thời gian 45 phút dưới dạng trắc nghiệm. Đề và đáp án của mã đề số 102

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chung (vòng 1) trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Toán vòng 1 (toán chung) của trường chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2021 được đánh giá là cơ bản, quen thuộc. Sau đây là gợi ý lời giải các thầy cô và học sinh cùng tham khảo.

Đáp án đề thi môn Vật Lý vào lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021

Dưới đây là Đáp án đề thi môn Vật Lý vào lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2021, các học sinh cùng tham khảo!

Tìm kiếm đề thi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây