Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Đề thi vào lớp 10 Hồ Chí Minh

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 của thành phố HCM qua các năm của tất cả các môn

Đề thi năm Năm 2015

Đề thi vào lớp 10 môn toán tp HCM 2015 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán tp HCM 2015 2016.

Đề thi vào lớp 10 môn văn tp HCM 2015

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn tp HCM 2015 2016.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tp HCM 2015 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tp HCM 2015 2016.

Đề thi vào 10 môn văn chuyên tp HCM 2015 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn văn chuyên tp HCM 2015 2016. Đáp án sẽ được cập nhật sau.

Đề thi vào 10 môn toán chuyên tp HCM 2015 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán chuyên tp HCM 2015 2016.

Đề thi vào 10 môn toán trường PTNK năm 2015 - 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán trường PTNK năm học 2015 2016 kèm đáp án gợi ý.

Đề thi chuyên Tiếng Anh tp HCM năm 2015 - 2016

Thivao10.net giới thiệu Đề thi chuyên Tiếng Anh tp HCM kì thi vào 10 năm 2015 2016 kèm đáp án gợi ý ở file tải về cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2014

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN ĐHSP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thivao10.net giới thiệu ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN ĐHSP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh năm 2014 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh năm học 2014 - TP.HCM

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Môn Văn năm 2014 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 Môn Văn năm 2014 - TP.HCM

Đề thi Môn Toán vào lớp 10 năm 2014 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi Môn Toán vào lớp 10 năm 2014 - TP.HCM

Đề thi toán chuyên vào lớp 10 tp HCM năm 2014 - 2015

Thivao10.net giới thiệu Đề thi toán chuyên vào lớp 10 tp HCM năm học 2014 2015 kèm đáp án gợi ý cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2013

Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh năm 2013 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh năm 2013 - TP.HCM

Đề thi vào 10 Môn Văn năm 2013 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 Môn Văn năm 2013 - TP.HCM

Đề thi Môn Toán vào lớp 10 năm 2013 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi Môn Toán vào lớp 10 năm 2013 - TP.HCM

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tp HCM 2013

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tp HCM 2013.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Lê Hồng Phong tp HCM 2013 2014

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Lê Hồng Phong tp HCM 2013 2014.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK tp HCM 2013 2014

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK tp HCM 2013 2014.

Đề thi lớp 10 môn toán THPT Nguyễn Thượng Hiền tp HCM năm 2013 - 2014

Thivao10.net giới thiệu Đề thi lớp 10 môn toán THPT Nguyễn Thượng Hiền tp HCM năm 2013 2014 kèm đáp án gợi ý.

Đề thi năm Năm 2012

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Môn Văn năm 2012 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 Môn Văn năm 2012 - TP.HCM

Đề thi Môn Toán vào lớp 10 năm 2012 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi Môn Toán vào lớp 10 năm 2012 - TP.HCM

Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh năm 2012 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh năm 2012 - TP.HCM

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2012 - 2013

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2012 2013 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2011

Đáp án đề thi tuyển sinh môn Ngữ Văn lớp 10 năm 2011 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đáp án đề thi tuyển sinh môn Ngữ Văn lớp 10 năm 2011 - TP.HCM

Đề thi Môn Toán vào lớp 10 năm 2011 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi Môn Toán vào lớp 10 năm 2011 - TP.HCM

Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh năm 2011 - TP.HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh năm 2011 - TP.HCM

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2011 - 2012

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2011 2012 có đáp án đính kèm cho các em ôn tập.

Đề thi năm Năm 2010

Đề thi vào lớp 10 môn văn tp HCM 2010

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn tp HCM 2010 2011.

Đề thi vào 10 môn toán tp HCM 2010 2011

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán tp HCM 2010 2011.

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tp HCM 2010 2011

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tp HCM 2010 2011.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2010 - 2011

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2010 2011 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2009

Đề thi vào lớp 10 môn văn tp HCM 2009 2010

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn tp HCM 2009 2010.

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tp HCM 2009 2010

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tp HCM 2009 2010.

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh chuyên tp Hồ Chí Minh năm 2009

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh chuyên tp Hồ Chí Minh năm 2009 2010 có đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn tập.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2009 - 2010

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2009 2010 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2016

Đề thi vào 10 môn toán chung chuyên PTNK tp HCM 2016 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán chung chuyên PTNK tp HCM 2016 2017.

Đề thi đáp án vào lớp 10 môn toán tp HCM 2016 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi đáp án vào lớp 10 môn toán tp HCM 2016 2017.

Đề thi đáp án vào 10 môn văn 2016 2017 tp HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi đáp án vào 10 môn văn 2016 2017 tp HCM .

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2016 2017 tp HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2016 2017 tp HCM.

Đề thi đáp án vào 10 môn tiếng Anh 2016 2017 tp HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi đáp án vào 10 môn tiếng Anh 2016 2017 tp HCM .

Đề thi vào 10 môn hóa chuyên Lê Hồng Phong tp HCM năm 2016 - 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào 10 môn hóa chuyên Lê Hồng Phong tp HCM năm 2016 2017 kèm đáp án gợi ý.

Đề thi lớp 10 môn văn chuyên PTNK năm 2016 - 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi lớp 10 môn văn chuyên PTNK năm học 2016 2017 cho các em tham khảo.

Đề thi môn toán chuyên vào PTNK năm 2016 - 2017

Thivao10.net giới thiệu Đề thi môn toán chuyên vào PTNK thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 2017 kèm gợi ý một số câu.

Đề thi lớp 10 môn toán chuyên năm 2016 - 2017 tp HCM

Thivao10.net giới thiệu Đề thi lớp 10 môn toán chuyên năm 2016 2017 của tp HCM cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2017 2018 TP HCM

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2017 2018 TP HCM có đáp án gợi ý đính kèm là tài liệu hữu ích cho các em đối chiếu kết quả thi.

Đề thi vào lớp 10 môn toán tp HCM năm 2017 - 2018

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán tp HCM năm 2017 2018 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn văn năm 2017 2018 tp HCM

Kì thi vào lớp 10 tp HCM đã diễn ra vào 02.06.2017. Dưới đây là Đề thi vào lớp 10 môn văn năm 2017 2018 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2017 2018

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK, tp HCM năm 2017 2018 có đáp án gợi ý câu 4 và 5 cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên PTNK năm 2017 2018

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên PTNK, thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 2018 cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên tp HCM năm 2017 2018

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên tp HCM năm 2017 2018 có gợi ý đáp án cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2019

Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tại TP. HCM năm 2019

Đề thi toán lớp 10 TP.HCM năm 2019 có 6 câu. Thí sinh cho biết đề vừa sức, đều đã được thầy cô ôn tập.

Đề thi năm Năm 2020

Đề và đáp án thi vào lớp 10 chuyên Toán trường Trung học Thực hành (Đại học Sư Phạm TPHCM) năm 2020

Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) năm 2020 được nhận xét là dễ hơn năm 2019.